Vreden; den indre ild

13Vreden er som en ild der brænder. Ude af kontrol bliver den til en alt ødelæggende kraft. Men som et bål eller et lys, så giver vreden en beskyttende varme indefra som er det som giver hvert enkelt menneske kraft til overlevelse.

Hvorfor er vrede så vanskelig en følelse at have med at gøre? Jesper Juul påpeger i sin artikel ”Aggression en nødvendig del af livet” at den moderne tid har taburiseret vrede i lige så høj grad som man tidligere har tabuiseret seksualitet.

Faren ved denne moderne tabuisering af vreden er, at hvis børn igennem deres opvækst lærer at vreden er en forkert følelse, og at den er noget de ikke må have, så vil vreden og aggressionen blive gemt væk, og barnet, og senere det voksne menneske, vil blive en pleaser, som er efterladt uden forsvar for sig selv og egne følelser og behov.

I mit eget personlige liv, er noget af det sværeste jeg har været igennem at lære at anerkende andres og min egen vrede, og at forstå hvorfor denne kraft er så unik og betydningsfuld for den menneskelige overlevelse. Vreden er som en ild der brænder. Ude af kontrol bliver den til en alt ødelæggende kraft. Men som et bål eller et lys, så giver vreden en beskyttende varme indefra som er det som giver hvert enkelt menneske kraft til overlevelse. Kunsten er at lære at kanalisere vreden ud på måder så den bliver til en konstruktiv og beskyttende kraft for det enkelte menneske. For går flammen ud, så truer kulden og depressionen med at slå ihjel, og så er den eneste mulighed for overlevelse at låne varmen fra en andens bål. Problemet med det er at man så er underlagt den andens ild.

Det er netop denne type af mennesker som er ved at slukke deres egen ild ved altid at gemme vreden væk og ikke give den ilt, som jeg ser utroligt mange af i min praksis, og de bliver offer for depressionen fordi de så at sige altid bliver ofre for tilværelsen

Så hvis vi tør tale om vreden som en accepteret del af det menneskelige følelsesliv, så giver vi vores børn og senere voksne mennesker en unik chance for 2 ting. Dels at forstå og respektere egne grænser, og dels at benytte sig af den urkraft som ligger i vreden, til at udføre absolut menneskeligt vigtige opgaver som kun kan udføres igennem det JEG VIL som ligger i vreden, og som er kimen til overlevelse for den enkelte, og som er kærlighedens forsvar.