Terapi og behandling

Relationel terapi

Metoder

De metoder jeg bruger, afhænger af hvad du som klient har behov for. Jeg behandler bl.a. med udgangspunkt i den  Narrative, psykodynamiske og relationelle tradition, men jeg benytter også behandlingsmetoder som adfærdsstrukturering og visualisering.

Relationel Terapi og Adfærdsstrukturering 

Vi opbygger alle sammen handlemønstre i den måde, vi forholder os til hinanden på, og disse mønstre gentager vi i de fleste af de forhold, vi har til andre mennesker. Når disse mønstre bliver uhensigtsmæssige, kan det have store konsekvenser for evnen til at opbygge positive, blivende relationer.

Derfor er noget af det, vi sammen vil undersøge i den terapeutiske behandling hos mig:
 
  1. Hvad er det problematiske mønster?
  2. Hvordan er det opstået?
  3. Hvorfor er det opretholdt, hvad er dets fordele?
  4. Hvad er det realistisk at opnå som alternativ til den strategi, som hidtil har voldt problemer?

Psykodynamisk Terapi og Visualisering

Den følelsesmæssige kontakt
Når man er deprimeret, angst eller stresset, så er det ofte, fordi der er følelser og kropslige signaler, som man ikke selv er opmærksom på, og som man ikke lytter til. 

Ligesom vi mennesker gennem livet opbygger handlemønstre for at håndtere vores forhold til andre, så opbygger vi også bestemte måder at håndtere vores følelser på. Hvis disse former for følelsesregulering bliver negative eller undertrykkende, så kan det føre til eksempelvis angst, stress og depression. 
 
Fokus i behandlingen er derfor at hjælpe dig som klient til at opnå en større bevidsthed på dine følelser og kropslige symptomer og din måde at håndtere dem på. 
 
Gennem behandlingen vil du dermed opnå en større balance i dit selvværd, og du vil få lettere ved at give udtryk for dig selv som menneske.
 
Visualisering
Somme tider kan det være svært selv at nå ind til, og komme i kontakt med, de følelser, som ligger til grund for ens problematik. Visualisering er en teknik jeg bruger, når dette er vanskeligt. Ved at hjælpe dig i en afslappet tilstand øges kontakten til de følelser, som er i dig, og dermed får du lettere ved som klient at mærke dig selv.