Terapi og Behandling

Relationel Terapi

Metoder

De metoder jeg bruger, afhænger af hvad du som klient har behov for. Jeg behandler bl.a. med udgangspunkt i den psykodynamiske og relationelle tradition, men jeg benytter også behandlingsmetoder som adfærdsstrukturering og visualisering.

Relationel Terapi og Adfærdsstrukturering 

Vi opbygger alle sammen handlemønstre i den måde, vi forholder os til hinanden på, og disse mønstre gentager vi i de fleste af de forhold, vi har til andre mennesker. Når disse mønstre bliver uhensigtsmæssige, kan det have store konsekvenser for evnen til at opbygge positive, blivende relationer.

Derfor er noget af det, vi sammen vil undersøge i den terapeutiske behandling hos mig:

  1. Hvad er det problematiske mønster?
  2. Hvordan er det opstået?
  3. Hvorfor er det opretholdt, hvad er dets fordele?
  4. Hvad er det realistisk at opnå som alternativ til den strategi, som hidtil har voldt problemer?